Brug hjerne, krop og natur til en forandring

E-bog af Otto Juhl Nielsen & Rasmus Brems-Hulgaard

Om bogen

Bogens titel, “Brug hjerne, krop og natur til en forandring – PROAKTIVT” gemmer på to opfordringer. Dels at du øger bevidstheden om hvem der styrer dine vaner og dernæst at du vælger proaktive positioner i dine fire liv, arbejde-, familie-, fritid- og samfundsliv.

Bogen giver dig svaret på hvad proaktivitet er og hvordan du holder en proaktiv position i afgørende forhold for dig, som leder, medarbejder, forælder, frivillig og samfundsborger.

Bogen udfordrer dig til at tage ansvar og kun bebrejde dig selv. Ønsk dig i din hverdag ikke færre problemer men flere færdigheder og ønsk dig ikke, at det hele er lettere, men at du er bedre. Lær så meget som muligt af dagen og del dine erfaringer med andre.

Øv dig i at dele og du vil få tilbage i rigt mål. Når du arbejder med proaktive positioner, vil de skabe rum for dig og dine være- og bæredygtige kompetencer. Helt centralt i processen er dit værdigrundlag og din kommunikation med fokus på målsætning og problemløsning og evnen til at lytte og stille spørgsmål.

Bogens spørgsmål hjælper dig med at kunne afklare sammenhæng og skabe et fælles fundament, informationssøgning og at få klarhed om mål, rammer, retning og handling.

At evaluere læring. At undersøge relevans og virkning af spørgsmål. At se mønstre og alternative tolkninger. At sætte spørgsmål ved styrende antagelser, selvforståelse, fordomme og sandheder og hvordan låse op for proaktive positioner og se alternative muligheder. Du skal og kan med held starte med dig selv.

Proactive Being I Kultur, Lederskab & Coaching