Om Proactive Being

Otto Juhl Nielsen & Rasmus Brems-Hulgaard

Rasmus Brems-Hulgaard

Proactive Being I Kultur, Lederskab & Coaching

Forfatter | Proactive Being | Coach | Breathwork | former Cirque du Soleil artist

Familielivet: Storebror, far til to piger og onkel.

Arbejdslivet: Håndværkeruddannet, højskolelærer, selvstændig erhvervsdrivende, ejendomsmægler, virksomhedspartnerskab, konceptudvikler, heil-praktiker, professionel artist Cirque du Soleil, ejerleder Thorseng Nature Resort.

Fritidslivet: Elitegymnast individuel og hold, amts- og repræsentationshold, DGI verdenshold, DGI og DGF-team gymnastikinstruktør, GUD bestyrelsesmedlem.

Samfundslivet: Skabelse af arbejdspladser gennem entreprenørskab i rehabilitering, stressafvænning, turn-around coaching, social-økonomisk virksomhed, Kolbøttefabrikken. Første danske teenager i konkurrence med en trippel-salto, 2014 udvalgt af Cirque du Soleil.

Otto Juhl Nielsen

Proactive Being I Kultur, Lederskab & Coaching

Forfatter | Mentor | Executive MBA | NLP & TA Practioner

Familielivet: Lillebror, storebror, fætter, onkel, ægtemand, svoger, far og farfar.

Arbejdslivet: Lærer, studier i psykologi og pædagogik og management konsulent. LEGO-system, LEGOLAND, LEGO Ide-huset og Executive MBA. Danmarks Turistråd, Dansk Folkeferie og FOF`s landsorganisation. Censorhverv, ekstern lektor, bestyrelsesarbejde og frivillig rådgiver.

Fritidslivet: Klubtræner og leder. DBU- og DIF- træner, instruktør- og lederuddannelse og udvalgsmedlems-skaber.

Samfundslivet: Repræsentation i Dansk Folkeoplysnings Samråd, Danmarks evalueringsinstitut, Pressenævnet og Dommerudnævnelsesrådet. Modtog Dansk Turistråds pris 1993 og SIMI/SAA Alumni of the year 2008.

Skriv til os

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Hvad giver 5 + 5?