Proaktiv coaching

– Større selvindsigt, selvmestring, ansvarlighed, empati & fremadrettet tankegang. 

Forstå dine styrker

Proaktiv coaching er en tilgang, der fokuserer på at fremme individets selvbevidsthed og evne til selvstyring, selvmestring og selvkontrol.

Denne tilgang er afgørende i en verden, hvor forandringerne sker hurtigt, og hvor evnen til at tilpasse sig og være forudseende, er nøglen til succes.

Kerneegenskaberne ved proaktiv coaching er

Selvbevidsthed og det at forstå egne styrker, svagheder, værdier og motivationer.

Ansvarlighed og det at holde sig selv ansvarlig for egne handlinger og beslutninger.

Fremadrettet tankegang og det at fokusere på fremtidige muligheder frem for at dvæle ved fortidens fejl.

Proactive Being I Kultur, Lederskab & Coaching

Fordele ved Proaktiv Coaching

Proaktive egenskaber
Mindset VAMMAVIF:

Proaktive fordele
At mestre og kontrollere:

Proaktivt udbytte
At opnå, give og modtage:

Vurder dit personlige startsted

Med denne proaktive coaching assessment får du en præcis vurdering af hvilke områder, du med fordel kan arbejde med. Det handler om din personlige udvikling, mestring og kontrol.

Udnytter du dit personlige potentiale?

Få hjælp til at arbejde proaktivt, både i dit arbejdsliv, men også på det private plan.  

Vi tilbyder forløb, hvor vi mødes online og arbejder med dig ud fra de fokuspunkter, din assessment har udpeget som vigtige for dig. 

Der er mulighed for 3 eller 6 måneders online sparring. 

Proactive Being I Kultur, Lederskab & Coaching