Proactive Being

Brug hjerne, krop og natur til forandring

Styrk kulturen

Proactive Being er en proaktiv tilgang på 2 områder

1) Ledelse & kultur
2) Individ og selvstyring

Lær hvordan du kan samle alle dine bæredygtige faglige, sociale og personlige kompetencer i proaktive positioner og på den måde yde dit nære bidrag til den globale bæredygtighedsdagsorden i dit arbejdsliv, familieliv, fritidsliv, samfundsliv og personligt.

Proactive Being I Kultur, Lederskab & Coaching

"Proaktiv Coaching, Kultur & Lederskab" tilbyder vi fremtidens bæredygtige ledere

Det helt fundamentale princip i tilgangen er:
“Jeg er OK, du er OK”. 

I et miljø, hvor “Jeg er OK, du er OK”-princippet integreres i forhold til en virksomheds mission, vision og værdier, skabes en dybere og mere meningsfuld sammenhæng.

Ved at udforske dette princip kan vi påvirke og styrke disse grundlæggende aspekter af en virksomhed:

Virksomhedens mission

Virksomhedens mission beskriver dens grundlæggende formål. Når “Jeg er OK, du er OK”-princippet bliver en del af denne mission, fremmer det en kultur, hvor hver medarbejders bidrag anerkendes som værdifuldt for virksomhedens samlede succes. Dette skaber en følelse af fælles formål og samhørighed, hvilket kan motivere medarbejdere til at arbejde hen imod virksomhedens mål med større engagement og dedikation.

Virksomhedens vision

Virksomhedens vision handler om dens fremtidige retning. Når ledelse og medarbejdere opererer inden for en “Jeg er OK, du er OK”-ramme, bliver visionen ikke kun et mål for ledelsen, men for alle i organisationen. Det opmuntrer til en kultur, hvor alle føler sig ansvarlige for at bidrage til virksomhedens langsigtede succes og vækst, og hvor forskellige perspektiver og ideer bliver værdsat som en del af denne proces.

Virksomhedens værdier

Virksomhedens værdier er dens etiske kompas og grundlaget for, hvordan den opererer. “Jeg er OK, du er OK”-princippet kan hjælpe med at sikre, at disse værdier praktiseres i dagligdagen.
F.eks., hvis en virksomheds værdier omfatter respekt, mangfoldighed og innovation, understøtter en sådan tilgang disse værdier ved at fremme et inkluderende miljø, hvor hver stemme tæller og alle føler sig respekteret.

Praktisk implementering i virksomhedskulturen

For at integrere princippet i virksomhedskulturen, kan ledere tage initiativ til at fremhæve, hvordan “Jeg er OK, du er OK”-tilgangen afspejler og styrker virksomhedens mission, vision og værdier i deres kommunikation, beslutningstagen.

Det vi tilbyder

Optimer dit coaching- og lederpotentiale
med en proaktiv tilgang